Aktualności

12-13 listopad Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego
w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce

wyk. Aleksandra Ostrowska, kl. 5/c.6

Podstawowym aspektem zapewniającym bezpieczeństwo cyfrowe w sieci jest wiedza uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce są organizowane w ramach programu wychowawczego-profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021. W tym okresie nauczyciele będą uświadamiać uczniów oraz rodziców o tematach związanych z problemami i wyzwaniami, jakie pojawiają się w cyberprzestrzeni.

Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego to okazja na zwrócenie szczególnej uwagi na ostrożność w sferze korzystania z sieci oraz odpowiedzialności w zakresie zachowań w sieci. Poniższe materiały podzielono na grupy uwzględniające przeznaczenie znajdujących się w nich treści: dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Można wśród nich odnaleźć linki do różnorodnych badań, ankiet, artykułów, a także filmów edukacyjnych i gier dla młodszych użytkowników Internetu. Zachęcamy do lektury oraz rozmów ze swoimi podopiecznymi na temat mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Zespół ds. programu wychowawczo-profilaktycznego

Strony dla nauczycieli


Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w Internecie
https://akademia.nask.pl/pliki/1-jak-zapewnic-uczniom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-nauczycieli.pdf

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/
Promujemy bezpieczeństwo w sieci
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/promujemy-bezpieczenstwo-w-sieci/materialy-5/

Jak być bezpiecznym w sieci? – wykłady dla nauczycieli
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/aktualnosci/jak-byc-bezpiecznym-w-sieci-wyklady-dla-nauczycieli

Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/materialy_edu_dla_nauczycieli/Szkolne_standardy_bezpieczenstwa/Szkolne_standardy_bezpieczenstwa_online.pdf

Poradnik „Media społecznościowe w szkole”
https://redakcja.www.gov.pl/attachment/294b58bc-6f1b-49ab-b392-ae447adb53a3

Strony dla uczniów

Polskie Centrum Programu Safer Internet
http://www.saferinternet.pl/

Cykl kreskówek „Owce w sieci”
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html

„Plik i Folder na ścieżkach internetu”
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/plik-i-folder.html

Strony dla rodziców

Pakiet dokumentów „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Kampania edukacyjno-informacyjna „Nie zagub dziecka w sieci”
https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci

Facebook i zdrowie psychiczne: dlaczego Twoja nieustająca radość wprowadza mnie w ponury nastrój?
https://www.centrumdobrejterapii.pl/bez-kategorii/facebookowy-smutek-dlaczego-twoja-nieustajaca-radosc-wprowadza-mnie-w-ponury-nastro
Internetowe zagrożenia dzieci i młodzieży
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/internetowe-zagrozenia-dzieci-i-mlodziezy/

Cyberprzemoc – definicja, rodzaje, przeciwdziałanie. Poradnik dla rodziców
https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/cyberprzemoc

źródło POWIĘKSZ